VAD ÄR OPTUNE?

Optune är en bärbar apparat som används för att behandla glioblastom med elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields (TTFields). Behandling med Optune ges för att hämma tillväxten av glioblastom.

En stor studie har visat att behandling med Optune, tillsammans med cytostatika, förlänger överlevnaden hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Optune är en behandling som rekommenderas i de svenska nationella riktlinjerna vid nydiagnostiserat glioblastom.

OPTUNE SKALL ANVÄNDAS KONTINUERLIGT

När Optune är används levereras TTFields till glioblastomet. TTFields hämmar delningen av cellerna i glioblastomet som kan leda till celldöd. För bästa effekt ska Optune användas kontinuerligt under så stor del av dygnet som möjligt. Under dagen kan du bära med dig Optune i en specialdesignad ryggsäck eller väska och när du sover ansluter du Optune till ett vägguttag. Det går att ta med Optune vart man vill. Till arbetet, på fritiden och på resor.

OPTUNE VID NYDIAGNOSTISERAT GLIOBLASTOM

Diagnosen glioblastom ställs genom en kombination av flera undersökningar;
magnetkamera. datortomografi och vävnadsprov (biopsi). Vävnadsprovet skickas till
ett laboratorium som undersöker provet i mikroskop och först efter det kan man
fastställa korrekt diagnos. Det finns tyvärr en hög risk för återfall vid glioblastom. För
att minska den risken och förlänga överlevnaden görs en operation som följs av
strålbehandling. cytostatika och Optune. Optune ingår i de nationella
behandlingsriktlinjerna och rekommenderas vid nydiagnostiserat glioblastom.

Rekommenderade behandlingar vid nydiagnostiserat
glioblastom:

• Operation
• Strålbehandling
• Cytostatika
• Optune

ÅTERKOMMANDE GLIOBLASTOM, RECIDIV

För att minska risken för, och fördröja recidiv, är det viktigt att i samråd med ansvarig läkare behandla nydiagnostiserade glioblastom så effektivt som möjligt.

ALLMÄNNA FRÅGOR OM OPTUNE-BEHANDLING

VAR KAN JAG FÅ OPTUNE?

Optune är en godkänd och rekommenderad behandling i Sverige. Vänd dig till din läkare som sköter din behandling.

PASSAR OPTUNE FÖR MIG?

Det är möjligt att Optune passar för dig om du är över 18 och har nydiagnosticerad glioblastom. Vänd dig till din läkare.

MÅSTE JAG ÅKA TILL SJUKHUSET FÖR ATT FÅ OPTUNE-BEHANDLINGEN?

Nej. Optune är en behandling som man kan få var som helst. I regel kommer en supportperson hem till dig och lär dig i lugn och ro hur du ska använda Optune-behandlingen och förklarar hur du ska påbörja behandlingen. Även dina anhöriga kan vara med vid den genomgången. Vänd dig till din läkare för att diskutera vad som passar bäst för dig.

KOMMER JAG ATT FÅ HJÄLP AV MIN VANLIGA SJUKVÅRDSPERSONAL ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN?

Din behandlande läkare kommer att genomföra regelbundna undersökningar, till exempel undersökning med magnetkamera (MR), för att på så sätt avgöra om tumören svarar på Optune-behandlingen. Om din behandlande läkare inte är certifierad för att ordinera Optune, kan det hända att din vård kommer att samordnas av en annan klinik. Novocure kan certifiera intresserade läkare så i regel ska du inte behöva byta läkare.

ÄR OPTUNE GODKÄNT I SVERIGE FÖR BEHANDLING AV GLIOBLASTOM?

Ja. Optune har fått CE-märkning i Europa och är godkänt i bland annat Sverige för behandling av nydiagnostiserat glioblastom hos vuxna. De fullständiga indikationerna för användning finns i bruksanvisningen.

KAN JAG ANVÄNDA SYSTEMET OM JAG ÄR GRAVID?

Optune har ännu inte testats på gravida kvinnor. Optune får inte användas om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eller om du försöker bli gravid. Man vet inte vilken effekt och vilka biverkningar Optune har under en graviditet. Du kan få mer information av din läkare och i bruksanvisningen.

ANVÄNDNING AV OPTUNE

HUR LÄNGE MÅSTE JAG ANVÄNDA OPTUNE?

I början av behandlingen med Optune diskuterar din läkare med dig hur länge Optune-behandlingen ska pågå. För att uppnå bästa möjliga behandlingssvar ska du använda Optune så kontinuerligt som möjligt.

ÄR DET NORMALT OM HUVUDET KÄNNS VARMT NÄR OPTUNE-APPARATEN ÄR IGÅNG?

När man använder Optune kan man uppleva en viss värmekänsla. De flesta patienter vänjer sig snabbt vid det. Om du känner dig osäker eller upplever några förändringar av ditt hälsotillstånd, ska du kontakta din läkare omedelbart, precis som vid alla andra behandlingar. Du hittar säkerhetsinformation i bruksanvisningen.

KAN JAG ANVÄNDA MIN EGEN VÄSKA FÖR ATT BÄRA APPARATEN?

Optune är försedd med ett ventilationssystem för att förhindra överhettning av apparaten. Den medföljande väskan eller ryggsäcken är specialdesignade för en korrekt ventilation. Vi rekommenderar att du använder de medföljande väskorna.

KAN JAG RINGA MED MOBILTELEFON MEDAN JAG ANVÄNDER OPTUNE?

Ja. Optune har konstruerats och testats för att garantera att systemet inte stör andra elektroniska apparater enligt internationella standarder.

KAN JAG VISTAS I SOLEN NÄR JAG ANVÄNDER OPTUNE?

Ja. Men skydda hårbotten mot solljus.

VAD SKA JAG GÖRA OM TRANSDUCERARRAYERNA BLIR VÅTA?

Om transducerarrayerna blir våta, kan det hända att de självhäftande ytorna lossnar och då kan man inte längre vara säker på ordentlig kontakt med hårbotten. I så fall hörs ett larm och apparaten stängs av. Varje gång som transducerarrayerna blir våta eller lossnar måste du byta dem. För att transducerarrayerna inte ska bli våta, ska du täcka över dem med en duschmössa innan du duschar eller badar. När det regnar ska du om möjligt använda paraply eller huvudbonad.

HUR VET JAG ATT DET ÄR DAGS ATT BYTA TRANSDUCERARRAYERNA?

Transducerarrayerna ska bytas med 3–4 dagars mellanrum. Hur ofta det behöver göras beror på hur mycket du svettas och hur snabbt ditt hår växer ut igen. När håret växer ut försämras kontakten mellan transducerarrayerna och hårbotten. Om larmtonen kommer ofta, kan det vara ett tecken på att arrayerna kanske behöver bytas.

MÅSTE JAG TA AV MIG TRANSDUCERARRAYERNA VID UNDERSÖKNINGAR MED RÖNTGEN, DATORTOMOGRAFI ELLER MAGNETKAMERA (MR)?

Ja. Stäng av Optune-apparaten och ta av transducerarrayerna före röntgen, datortomografi eller MR. Applicera därefter nya transducerarrayer och fortsätt med Optune-behandlingen.

VAD SKA JAG GÖRA OM NÅGON DEL AV OPTUNE ÄR SKADAD?

Om apparaten eller någon del av den skadas, ska du kontakta din personliga supportperson. Alla reparationer måste utföras av kvalificerad och utbildad Novocure-personal.

PÅ RESA

KAN JAG VARA AKTIV UNDER OPTUNE-BEHANDLINGEN?

Innan du ger dig ut på resor eller ägnar dig åt fysisk aktivitet, ska du fråga din läkare, för att vara säker på att det inte medför någon säkerhetsrisk för dig. Det finns inga restriktioner för fysiska aktiviteter som är specifikt kopplade till användningen av Optune.

KAN JAG ANVÄNDA OPTUNE I BILEN?

Ja, Optune är bärbar och drivs av ett batteri. Apparaten kan dock inte drivas med strömuttaget i bilen. Om din resa varar längre än två timmar, ska du ta med ett extra batteri eller nätadaptern, för den händelse att batteriet skulle ta slut. Om du inte tar med ett extrabatteri eller nätadaptern, kan det hända att behandlingen avbryts, vilket i sin tur kan leda till minskad effekt av Optune-behandlingen. Frågor rörande din förmåga att köra bil ska du diskutera med din läkare.

KAN JAG HA MED OPTUNE PÅ RESOR?

Ja. Observera att Optune (inklusive transducerarrayerna) utlöser ett larm vid flygplatsens säkerhetskontroll och att det finns restriktioner för transport av litiumjonbatterier. Novocures kundtjänst samarbetar gärna med flygbolaget för att underlätta din resa. Vi ber dig att kontakta oss i god tid för att ordna alla nödvändiga förberedelser och formaliteter.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+