Behandling av glioblastom

För att alla patienter i hela Sverige ska få likvärdig vård av hög klass finns det ett nationellt vårdprogram för hjärntumörer. Behandlingen vilar på flera pelare, operation, strålbehandling, cytostatika, TTFields och anpassas beroende på det individuella fallet. Vänd dig till din läkare om du vill veta mer om de olika behandlingsalternativen vid glioblastom.

Operation

Vid en operation är målet att ta bort så mycket som möjligt av tumören (resektion). I vissa fall, t.ex. om tumörens läge gör den olämplig för operation, tar man en biopsi (ett prov på tumörvävnaden) för vidare analys.

Strålbehandling

Denna behandlingsform innebär att högenergetisk strålning skickas mot tumören, vilket kan leda till att tumörcellerna dör. Denna behandling ges i öppenvård under flera veckor.

Läkemedel

Behandling med cytostatika ges för att döda tumörceller. Vid denna behandling använder man läkemedel som dödar tumörceller. Ofta innehåller de den aktiva substansen temozolomid (TMZ). Vanligen ges cytostatikan tillsammans med strålbehandling och fortsätter efter strålbehandlingen.

Tumour Treating Fields (Optune)

Optune är en bärbar apparat som genererar elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields (TTFields). TTFields är en icke-invasiv lokal behandling, som levereras via ett antal strömgivande keramiska plattor som man fäster på rakat och rent huvud. TTFields kan bromsa celldelningen i ett glioblastom.

Vänd dig till din läkare om du vill veta mer om Optune-behandlingen.

Behandling av recidiverande glioblastom
Även med intensiv behandling kan man vanligen inte nå fram till precis alla glioblastomceller, utan några blir kvar och börjar med tiden att växa på nytt. När ett glioblastom växer till igen efter den initiala behandlingen kallas det för ett ”recidiverande glioblastom”. När det gäller glioblastom får man nästan alltid ett recidiv, och det är därför viktigt att i samråd med ansvarig läkare behandla det nydiagnostiserade glioblastomet så effektivt som möjligt och så tidigt som möjligt. Vid recidiverande glioblastom finns det ingen bestämd standardbehandling, men Optune kan användas även vid recidiv.

Vänd dig till din läkare om du vill veta mer om behandlingen av ett nydiagnostiserat eller recidiverande glioblastom.

text icon

Operation

Så omfattande resektion som möjligt av tumören.

text icon

STRÅLBEHANDLING

Högenergetisk strålning skickas på nytt mot tumören.

text icon

LÄKEMEDEL

Vid recidiv byter man vanligtvis till andra läkemedel.

Optune

Kan bromsa eller helt stoppa celldelningen i ett glioblastom.

Optune behandlingen

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+