KLINISK STUDIE MED OPTUNE

OÖVERTRÄFFT RESULTAT I STOR STUDIE

695 patienter med nydiagnostiserat glioblastom deltog i den kliniska studien som ligger till grund för godkännandet av Optune. Alla 695 patienter opererades och fick därefter strålbehandling i kombination med cytostatika (temozolomid – TMZ). Därefter fortsatte samtilag patienter med underhållsbehandling med cytostatika och 466 av de 695 patienterna behandlades även med Optune.1

Signifikant längre överlevnad

Resultatet från studien visade att underhållsbehandling med Optune och cytostatika ledde till signifikant längre överlevnad än enbart cytostatika.

Bibehållen livskvalitet

Behandling med Optune och TMZ påverkade inte livskvalitetn negativt jämfört med enbart TMZ. Den vanligaste biverkan av Optune var hudirritation under arrayerna.2

Ökad överlevnad med Optune + TMZ jämfört med enbart TMZ

Dessa data visar också att underhållsbehandling med Optune + TMZ signifikant ökar överlevnaden för patienter med nydiagnostiserat glioblastom under 2 år, jämfört med enbart TMZ-behandling.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+