Behandling av glioblastom

För att alla patienter i hela Sverige ska få likvärdig vård av hög klass finns det ett nationellt vårdprogram för hjärntumörer. Behandlingen vilar på flera pelare, operation, strålbehandling, cytostatika, TTFields och anpassas beroende på det individuella fallet. Vänd dig till din läkare om du vill veta mer om de olika behandlingsalternativen vid glioblastom.

Operation

Målet med operationen är att ta bort så mycket som möjligt av tumören. I samband med detta tas ett vävnadsprov (biopsi) som skickas för diagnostik.

Strålbehandling

Denna behandlingsform innebär att högenergetisk strålning skickas mot tumören,
vilket kan leda till att tumörcellerna dör. Denna behandling ges i öppenvård.

Cytostatika

Behandling med cytostatika ges för att döda tumörceller. Den vanligaste cytostatikan är temozolomid (TMZ). Vanligen ges cytostatikan tillsammans med strålbehandling. Därefter rekommenderas TMZ tillsammans med Optune som underhållsbehandling.

Tumour Treating Fields (Optune)

Optune är en bärbar apparat som levererar TTFields, elektriska fält förinställda för att ha optimal påverkan på glioblastomcellernas delning och därmed hämma tumörtillväxten i tumören utan att negativt påverka friska vilande celler.

Prata med din läkare eller kontatksjuksköterska om du vill veta mer om behandling med Optune.

text icon

Operation

Avlägsnande av så mycket som möjligt at tumören.

text icon

STRÅL-
BEHANDLING

Högenergetisk strålning skickas mot tumören.

text icon

CYTOSTATIKA

Behandling med cytostatika ges för att döda tumörceller.

Optune

Kan bromsa eller helt stoppa celldelningen i ett glioblastom.

Optune behandlingen

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+