Så fungerar TTFields

Optune är en etablerad, icke-invasiv behandlingsmetod för patienter med glioblastom (GBM). När Optune-apparaten är påslagen, alstrar den elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields, eller TTFields. TTFields hjälper till att hindra cancercellerna i glioblastomet från att dela sig.

OPTUNE VERKAR DÄR TUMÖREN ÄR BELÄGEN.

TTFields kan utöva sin effekt när cancerceller delar sig, och har såvitt man för närvarande vet ingen negativ effekt på vilande celler. Eftersom TTFields avges lokalt och inte systemiskt – som ett läkemedel som går in i blodomloppet – har man inte sett någon signifikant ökning av biverkningar efter att man har lagt till Optune-behandling till behandlingen med TMZ. Den enda vanliga apparatrelaterade biverkningen var en hudreaktion under transducerarrayerna. Du hittar en fullständig lista med biverkningar i bruksanvisningen.

HUR ANVÄNDS BEHANDLINGEN?

Optune utnyttjar 4 högteknologiska transducerarrayer med keramik-gelpads och integrerade temperatursensorer för att tillföra behandlingen till tumören. Transducerarrayerna placeras direkt på hårbotten och ansluts till Optune-apparaten. Den exakta, skräddarsydda placeringen av transducerarrayerna beräknas med hjälp av patientens aktuella MR-bilder. På så sätt maximerar man effekten av TTFields på tumören.

VAD HAR OPTUNE FÖR EFFEKT PÅ CELLDELNINGEN HOS TUMÖRCELLERNA?

TTFields är vågformade elektriska växelfält. De krafter som TTFields alstrar kan störa celldelningsprocessen hos cancercellerna. För det första behövs det vid celldelningen en sorts fingerliknande fibrer, så kallade mikrotubuli. För att de ska kunna bildas är det helt nödvändigt med korrekta elektriska laddningar i molekylerna.

Närvaro av TTFields kan mikrotubuli inte alltid bildas på rätt sätt, och därför kan DNA:t inte dras i olika riktningar under celldelningen. Detta kan leda till att celldelningen bromsas eller förhindras och därmed till att cellerna dör. Om cellen ändå fortsätter att dela sig, kan den timglasform som cellen då får leda till att cellkomponenterna förskjuts till mitten av de celler som håller på att dela sig. Detta kan eventuellt orsaka strukturskador och celldöd. TTFields kan påverka cancerceller som håller på att dela sig men stör vanligtvis inte friska, vilande celler.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+