SÅ FUNGERAR TTFields

TTFields är en förkortning av Tumor Treating Fields som är elektriska fält med en speciell frekvens och intensitet. När Optune är påslagen så levereras TTFields med hjälp av de keramiska plattorna mot tumören och stör tumörcellernas delning. TTFields påverkar flera faser i celldelningen och det leder till att tumörcellerna dör.

VAD HAR OPTUNE OCH TTFields FÖR EFFEKT PÅ CELLDELNINGEN HOS TUMÖRERNA?

Den vanliga celldelningen som även kallas mitos äger rum när nya celler ska bildas, vid tillväxt eller när gamla celler behöver ersättas. Vid celldelningen omvandlas en cell till två genom celldelning som sker i flera olika steg. TTFields stör flera steg i celldelningen så att den avbryts och de celler som ändå lyckas dela sig kan bli felaktiga och det kan leda till att de dör.

HUR VERKAR TTFields?

Behandling med Optune och TTFields verkar bara lokalt och inte systemiskt (i hela kroppen) som ett läkemedel som tas upp av blodet gör. Därför har man inte sett någon ökning av de biverkningar som till exempel cytostatika kan ge, när man har lagt till behandling med Optune. De vanligaste biverkningarna som har rapporterats är hudreaktion i anslutning till de keramiska gelplattorna. I bruksanvisningen för Optune finns det en fullständig lista över de biverkningar som har rapporterats med Optune.

TUMOR TREATING FIELDS – VERKNINGSMEKANISMEN

TTFields påverkar gliomacellernas delning på flera sätt, bland annat genom att påverka den elektriska laddningen i molekylerna så att de fingerliknande fibrerna, mikrotubili, som är nödvändiga för celldelningen inte kan bildas. När mikrotubili saknas kan DNA inte placeras och dras isär på normalt sätt, om cellen ändå lyckas dela sig blir de nya cellerna felaktiga och det kan leda till programmerad celldöd. TTFields kan påverka cancerceller som håller på att dela sig men stör vanligtvis inte vilande celler.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+