Behandling med Optune

text icon

HUR FÅR JAG OPTUNE?

Det är din läkare som avgör om behandling med Optune passar för dig och dina förutsättningar. Om din läkare bedömer att Optune är en behandling som passar för dig så skrivs en ordination. När ordinationen och de dokument som behövs är klara och har kommit till Novocure, kommer personal från Novocure att kontakta dig. Behandling med Optune finns tillgänglig i alla regioner i Sverige.

text icon

OPTUNE I VARDAGEN

Optune är avsedd för att användas varje dag. Eftersom Optune kan användas var som helst, kan du fortsätta med ett rörligt liv och dina vanliga aktiviteter. Du kan ta med Optune på resor eller använda behandlingen samtidigt som du sköter ditt arbete. Vid behov kan du ha en löst sittande peruk eller tunn sjal över plattorna (transducerarrayerna).

text icon

BEHANDLINGSSTART I HEMMET

När din läkare har ordinerat Optune, anordnar Novocure ett individuellt utbildningstillfälle för dig inför behandlingsstarten. Du får då träffa en av våra tekniska medarbetare (en supportperson), som förklarar för dig hur behandlingen går till. Behandlingsstarten sker vanligtvis i hemmet.

text icon

ANHÖRIGA ELLER VÄNNER

Du kan eventuellt behöva hjälp med att byta transducerarrayerna. Därför är det bra om du ber dina anhöriga eller vänner att vara med på utbildningen inför behandlingsstarten. Då lär de också känna din supportperson.

text icon

SUPPORT FÖR DIG SOM HAR OPTUNE

Om du skulle ha några medicinska frågor under Optune-behandlingen, ska du vända dig till din behandlande läkare. För tekniska frågor kontaktar du din personliga supportperson eller Novocure.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+