Behandling med Optune

text icon

HUR FÅR JAG OPTUNE?

Beroende på dina förutsättningar avgör din läkare om du ska behandlas med Optune. Så snart alla dokument är klara och vi har tagit emot ordinationen, kommer Novocure att kontakta dig. Det finns över 260 kliniker runtom i Europa som kan erbjuda Optune. Om din behandlande läkare inte är certifierad för att ordinera Optune men är intresserad av det, kan Novocure certifiera honom/henne, så i regel behöver du inte byta läkare. I annat fall kan det hända att din vård kommer att samordnas med en annan klinik.

text icon

TIDSPLAN FÖR OPTUNE-BEHANDLINGEN

Vid nydiagnostiserat glioblastom startar Optune-behandlingen i regel cirka 4 veckor efter att man har avslutat kombinationsbehandlingen med strålning och cytostatika. Optune-behandlingen ges då vanligtvis tillsammans med en underhållsbehandling med temozolomid. För recidiverande glioblastom har man inte fastställt någon standardbehandling. Exakt när du ska börja med behandlingen bestämmer du tillsammans med din behandlande läkare. Det finns många kliniker runtom i Europa som erbjuder Optune-behandling.

text icon

OPTUNE I MIN VARDAG

Optune är avsedd för dagligt bruk. Eftersom Optune kan användas var som helst, kan du fortsätta med ett rörligt liv och dina vanliga aktiviteter. Du kan ta med Optune på resor eller använda behandlingen samtidigt som du sköter ditt arbete. Vid behov kan du ha en löst sittande peruk eller huvudbonad över plattorna. Vid behov kan du ha en löst sittande peruk eller huvudbonad över transducerarrayerna.

text icon

BEHANDLINGSSTART I HEMMET

När din läkare har ordinerat Optune, anordnar Novocure ett individuellt utbildningstillfälle för dig inför behandlingsstarten. Du får då träffa en av våra tekniska medarbetare (en supportperson), som förklarar för dig hur behandlingen går till. Behandlingsstarten sker vanligtvis i hemmet.

text icon

ANHÖRIGA ELLER VÄNNER

Du kan eventuellt behöva hjälp med att byta transducerarrayerna. Därför är det bra om du ber dina anhöriga eller vänner att vara med på utbildningen inför behandlingsstarten. Då lär de också känna din supportperson.

text icon

Support

Om du skulle ha några medicinska frågor under Optune-behandlingen, ska du vända dig till din behandlande läkare. För tekniska frågor kontaktar du din personliga supportperson eller Novocure.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+