VAD ÄR ETT GLIOBLASTOM?

Glioblastom är den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Varje år får cirka 400 personer diagnosen glioblastom i Sverige. Det är lite fler män än kvinnor som får glioblastom och de flesta får diagnosen när de är äldre än 50 år. Av alla som får en malign (elakartad) hjärntumör får ungefär en tredjedel diagnosen glioblastom. Glioblastom kallas även för glioblastoma multiforme och astrocytom grad IV.

Glioblastom uppstår i de celler som fungerar som stödvävnad för nervcellerna i hjärnan. De här cellerna kallas gliaceller. När dessa förändras och delar sig på ett okontrollerat sätt uppstår ett glioblastom.

VARFÖR FÅR MAN GLIOBLASTOM

Tyvärr vet man inte varför glioblastom uppstår. Joniserande strålning och vissa mycket ovanliga ärftliga sjukdomar kan öka risken. Någon koppling mellan livsstilsfaktorer som diet. tobak- och alkoholkonsumtion har inte visats.

VARFÖR ÄR GLIOBLASTOM SVÅRT ATT BEHANDLA?

Det finns flera orsaker till att glioblastom är svåra att behandla. Det är en snabbväxande tumörer som ofta orsakar återfall. Operation är sedan länge och nästan alltid förstahandsbehandlingen. Ibland sitter glioblastomet på ett ställe som gör att det inte går att operera. Även när tumören är operabel är det svårt att få bort alla tumörceller och glioblastomet kan komma tillbaka - det kallas för recidiv, återfall eller progress.

HUR DIAGNOSTISERAS GLIOBLASTOM?

Diagnos ställs genom en kombination av flera undersökningar: magnetkamera. datortomografi och vävnadsprov [biopsi). Vävnadsprovet skickas till ett laboratorium och först efter det kan man fastställa korrekt diagnos.

SYMPTOM VID GLIOBLASTOM

Vanliga symtom vid glioblastom kan vara epileptiska anfall, förlamning, talstörning, balansproblem, diffusa psykiska symtom och förändring av personlighet och humör. Svår huvudvärk är vanligt vid hjärntumör, men
förekommer sällan ensamt som debutsymtom vid glioblastom.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+