VAD ÄR OPTUNE?

Optune är en bärbar apparat som används för att behandla glioblastom med elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields (TTFields). Behandling med Optune ges för att bromsa tillväxten av glioblastom.

En stor studie har visat att behandling med Optune, tillsammans med cytostatika, förlänger överlevnaden hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Optune är en relativt ny behandling som rekommenderas vid nydiagnostiserat glioblastom.

Du ska använda Optune dag och natt

När Optune är påslagen och de keramiska plattorna är på plats bromsar TTFields celldelningen i glioblastomet. Optune ska användas dag och natt och så stor del av dygnet som möjligt för att ge bästa effekt. Det finns en specialdesignad ryggsäck och väska som gör den lätt att ta med. De flesta kan leva nästan som vanligt och ha med Optune var man vill, till arbetet eller på resor.

OPTUNE VID NYDIAGNOSTISERAT GLIOBLASTOM

Optune ingår i de nationella behandlingsrekommendationerna och rekommenderas vid nydiagnostiserat glioblastom. De andra standardbehandlingarna är; operation, strålbehandling och cytostatika som heter temozolomid (TMZ). Så snabbt som möjligt efter diagnos genomgår nästintill alla patienter som har glioblastom en operation eller biopsi. Målet är att ta bort så mycket som det går av glioblastomet och helst hela. Det finns tyvärr en hög risk för återfall vid glioblastom. För att minska den risken och förlänga överlevnaden ges strålbehandling, cytostatika och Optune, efter operationen. Man vet att Optune gör störst nytta när behandlingen ges till patienter med nydiagnostiserat glioblastom och i kombination med cytostatika.

Behandling av glioblastom:

  • Alla patienter får till en början och när det är möjligt en operation eller biopsi där man tar bort så stor del av tumören (tumörresektion) som möjligt.
  • Därefter ges strålbehandling i kombination med cytostatika.
  • När strålbehandlingen är avslutad, ges Optune tillsammans med underhållsbehandling med cytostatika.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Är Optune rätt för mig?

Optune är en behandling för dig som har nydiagnostiserat glioblastom, har genomgått operation/biopsi och avslutat strålbehandling. Efter det rekommenderas Optune som underhållsbehandling tillsammans med cytostatika, om du och din läkare bedömer att det är lämpligt.

En stor internationell studie har visat att underhållsbehandling med Optune som tillägg till cytostatika förlängde överlevnaden hos personer med nydiagnostiserat glioblastom efter operation och avslutad strålbehandling, jämfört med enbart cytostatika som underhållsbehandling.

Optune har bäst effekt när den ges kontinuerligt. Optune är bärbar och ska användas både natt och dag. Du kommer att behöva raka hårbotten med hårtrimmer eller rakapparat och byta arrayerna var tredje till fjärde dag. Du kommer att få information och utbildning av din tekniska supportperson.

Behandlingen med Optune tolereras vanligtvis mycket väl. Den vanligaste biverkningen i samband med Optunebehandlingen är hudirritation på hjässan under arrayerna. Vanligtvis kan dessa hudirritationer hanteras väl utifrån rekommenderade åtgärder från din behandlande läkare och sjuksköterska.

Frågor som du kan ställa till din läkare och kontaktsjuksköterska

Vad finns det för behandlingsalternativ som kan passa mig?Vad finns det för för- och nackdelar med de olika behandlingarna?Finns det några kliniska prövningar som jag skulle kunna vara med i? Prata med din läkare och kontaktsjuksköterska om Optune kan passa dig.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+