TTFields är elektriska fält som påverkar flera faser i celldelningen vilket kan leda till hämmad tumörtillväxe eller att tumörcellerna dör. I filmen får du en förenklad beskriving av hur TTFields fungerar.

VAD HAR OPTUNE OCH TTFields FÖR EFFEKT PÅ CELLDELNINGEN HOS TUMÖRERNA?

Den vanliga celldelningen som även kallas mitos äger rum när nya celler ska bildas. vid tillväxt eller när gamla celler behöver ersättas. TTFields påverkar ftera faser i celldelningen vilket kan leda till att tumörcellerna dör.

VAR VERKAR OPTUNE?

Till skillnad från systemisk behandling som tas upp av blodet verkar 0ptune lokalt. Därför har man inte sett någon ökning av de biverkningar som till exempel cytostatika kan ge.

VAD HAR OPTUNE FÖR BIVERKNINGAR

De vanliga biverkningarna är mild till måttlig hudirritation under arrayerna.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+