Verkningsmekanismen för Optune-behandlingen, TTFields, förklaras på ett lättförståeligt sätt i en animerad film.

    Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

    GO
    Thank you for subscribing
    Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
    +