VAD ÄR ETT GLIOM, WHO GRAD 4?

Gliom, who grad 4, innefattar glioblastom samt IDH muterade astrocytom grad 4, och är den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Varje år får cirka 400 personer diagnosen gliom, WHO grad 4, i Sverige. Det är lite fler män än kvinnor och de flesta får diagnosen när de är äldre än 50 år. Av alla som får en malign (elakartad) hjärntumör får ungefär en tredjedel diagnosen gliom, WHO grad 4.

Gliom, WHO grad 4, uppstår i de celler som fungerar som stödvävnad för nervcellerna i hjärnan. De här cellerna kallas gliaceller. När dessa förändras och delar sig på ett okontrollerat sätt uppstår gliom, WHO grad 4.

VARFÖR FÅR MAN GLIOM, WHO GRAD 4

Tyvärr vet man inte varför gliom, WHO grad 4, uppstår. Joniserande strålning och vissa mycket ovanliga ärftliga sjukdomar kan öka risken. Någon koppling mellan livsstilsfaktorer som diet. tobak- och alkoholkonsumtion har inte visats.

VARFÖR ÄR GLIOM, WHO GRAD 4, SVÅRT ATT BEHANDLA?

Det finns flera orsaker till att gliom, WHO grad 4, är svåra att behandla. Det är en snabbväxande tumörer som ofta orsakar återfall. Operation är sedan länge och nästan alltid förstahandsbehandlingen. Ibland sitter tumören på ett ställe som gör att det inte går att operera. Även när tumören är operabel är det svårt att få bort alla tumörceller och de kan komma tillbaka - det kallas för recidiv, återfall eller progress.

HUR DIAGNOSTISERAS GLIOM, WHO GRAD 4?

Diagnos ställs genom en kombination av flera undersökningar: magnetkamera. datortomografi och vävnadsprov [biopsi). Vävnadsprovet skickas till ett laboratorium och först efter det kan man fastställa korrekt diagnos.

SYMPTOM VID GLIOM, WHO GRAD 4

Vanliga symtom vid gliom, WHO grad 4, kan vara epileptiska anfall, förlamning, talstörning, balansproblem, diffusa psykiska symtom och förändring av personlighet och humör. Svår huvudvärk är vanligt vid hjärntumör, men
förekommer sällan ensamt som debutsymtom.

Nationellt vårdprogram; Tumörer i hjärna och ryggmärg
2020-01-14 Version 3.0

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+