VAD ÄR ETT GLIOBLASTOM?

Glioblastom är den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Varje år får cirka 400 personer diagnosen glioblastom i Sverige. Det är lite fler män än kvinnor som får glioblastom och de flesta får diagnosen när de är äldre än 50 år. Av alla som får en malign (elakartad) hjärntumör får ungefär en tredjedel diagnosen glioblastom. Glioblastom kallas även för glioblastoma multiforme och astrocytom grad IV.

Glioblastom uppstår i de celler som fungerar som stödvävnad för nervcellerna i hjärnan. De här speciella cellerna kallas gliaceller eller astrocyter. När gliacellerna förändras och delar sig på ett onormalt sätt har ett glioblastom uppstått. Man skiljer på två former av glioblastom, primära och sekundära. De primära uppstår i hjärnan och är vanligast, de sekundära kommer från cancer i någon annan del av kroppen och har spridit sig till hjärnan.

VARFÖR FÅR MAN GLIOBLASTOM

Tyvärr vet man inte varför glioblastom uppstår. För andra cancerformer har man sett att livsstilsfaktorer som tobaks- och alkoholkonsumtion ökar risken. Någon sådan koppling har man inte säkert bekräftat mellan livsstil och glioblastom. Men man vet att joniserande strålning och vissa mycket ovanliga ärftliga sjukdomar ökar risken.

VARFÖR ÄR GLIOBLASTOM SVÅRT ATT BEHANDLA?

Glioblastom är både den vanligaste och svåraste formen av de primära maligna hjärntumörerna. Det finns flera orsaker till att de är svåra att behandla. Glioblastom är snabbväxande tumörer som ofta orsakar återfall. Operation är sedan länge och nästan alltid förstahandsbehandlingen. Men ibland sitter glioblastomet på ett ställe som gör att det inte går att operera bort hela eller vissa delar av tumören. Det är ofta svårt att få bort alla tumörceller även om tekniken de senaste åren har förbättrats avsevärt. Om en del av tumören blir kvar, även om den är mycket liten, så kan glioblastomet komma tillbaka, det kallas för recidiv eller återfall.

HUR DIAGNOSTISERAS GLIOBLASTOM?

Vanligen ställs diagnos genom en kombination av flera undersökningar, magnetkamera, datortomografi och vävnadsprov (biopsi). Vävnadsprovet skickas till ett laboratorium som undersöker provet i mikroskop och kan se vilken form av tumör det är och vilken grad den har.

SYMPTOM VID GLIOBLASTOM

De vanligaste debutsymtomen vid glioblastom är epileptiskt anfall, fokala bortfallssymtom (t ex förlamning, talstörning, koordinationsrubbning och känselstörning) eller mer diffusa psykiska symtom och kognitiv påverkan (t ex humörsvängingar, tankemässiga störningar, distanslöshet och avflackning i personlighet). Huvudvärk är vanligt vid hjärntumör, men förekommer sällan ensamt som debutsymtom.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+