VAD ÄR ETT GLIOBLASTOM?

Glioblastom är en av de vanligaste typerna av hjärntumörer hos vuxna. Den uppkommer från gliaceller, så kallade astrocyter, som fungerar som stödvävnad för nervcellerna i hjärnan.

Cirka 3-4 av 100 000 personer får varje år diagnosen glioblastom även kallad astrocytom grad IV. Glioblastom är vanligast i högre åldrar och drabbar oftare män än kvinnor.

Orsaken till att man drabbas av glioblastom är i stor utsträckning oklar. Man särskiljer mellan en primär och en sekundär form av glioblastom, sekundär glioblastom föregås och uppkommer troligtvis från en låggradig tumör. I vissa familjer med sällsynta ärftliga sjukdomar kan flera personer drabbas.

Glioblastom är en typ av hjärntumör

VARFÖR ÄR GLIOBLASTOM SVÅRBEHANDLAT?

Det finns flera orsaker. Dels växer glioblastom snabbt och kan på kort tid breda ut sig över stora delar av hjärnan. Om glioblastomet är svåråtkomligt, kan det vara omöjligt att ta bort hela tumören genom en operation.

Glioblastom har en stark benägenhet att komma tillbaka efter en första behandling (recidiverande glioblastom).

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+