Patientberättelse

”Jag är diagnostiserad med glioblastom och vet att antalet dagar är begränsade. En dag dör jag. Men alla andra dagar så lever jag. Fullt ut. Samtidigt som jag lever ett aktivt liv optimeras mina chanser att leva längre genom att bromsa tumören med Optune® (TTFields). För mig var det ett självklart val – för att varje dag räknas”.

- Anders, 50 år

Läs mer om Anders och hans berättelse om hur det är att leva med glioblastom och Optune® (TTFields) i vardagen.

Hur behandlas glioblastom?

För att alla patienter i hela Sverige ska få likvärdig vård av hög klass finns
det ett nationellt vårdprogram för hjärntumörer. Behandlingen vilar på
flera pelare, operation, strålbehandling, cytostatika, Optune® (TTFields)
och anpassas beroende på det individuella fallet.

Hur fungerar Optune® (TTFields)?

TTFields är en förkortning av Tumor Treating Fields som är elektriska fält
med en speciell frekvens och intensitet. När Optune (TTFields) är påslagen
så levereras TTFields med hjälp av de keramiska plattorna mot tumören
och stör tumörcellernas delning. TTFields påverkar flera faser i
celldelningen och det leder till att tumörcellerna dör.

Mer än 20 000 patienter har hittills behandlats världen över med Optune. En väletablerad behandling rekommenderat i RCC Guidelines och Min Vårdplan för behandling av nydiagnostiserat glioblastom.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+