För att alla patienter i hela Sverige ska få likvärdig vård av hög klass finns det ett nationellt vårdprogram för hjärntumörer. Behandlingen vilar på flera pelare, operation, strålbehandling, cytostatika, TTFields och anpassas beroende på det individuella fallet. Vänd dig till din läkare om du vill veta mer om de olika behandlingsalternativen vid glioblastom.

Operation

Vid en operation är målet att ta bort så mycket som möjligt av tumören (resektion). I vissa fall, t.ex. om tumörens läge gör den olämplig för operation, tar man en biopsi (ett prov på tumörvävnaden) för vidare analys.

Strålbehandling

Denna behandlingsform innebär att högenergetisk strålning skickas mot tumören, vilket kan leda till att tumörcellerna dör. Denna behandling ges i öppenvård under flera veckor.

Läkemedel

Behandling med cytostatika ges för att döda tumörceller. Vid denna behandling använder man läkemedel som dödar tumörceller. Ofta innehåller de den aktiva substansen temozolomid (TMZ). Vanligen ges cytostatikan tillsammans med strålbehandling och fortsätter efter strålbehandlingen.

Tumour Treating Fields (Optune)

Optune är en bärbar apparat som genererar elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields (TTFields). TTFields är en icke-invasiv lokal behandling, som levereras via ett antal strömgivande keramiska plattor som man fäster på rakat och rent huvud. TTFields kan bromsa celldelningen i ett glioblastom.

Vänd dig till din läkare om du vill veta mer om Optune-behandlingen.

text icon

Operation

Så omfattande resektion som möjligt av tumören.

text icon

STRÅL-
BEHANDLING

Högenergetisk strålning skickas mot tumören.

text icon

LÄKEMEDEL

Behandling med cytostatika ges för att döda tumörceller.

Optune

Kan bromsa eller helt stoppa celldelningen i ett glioblastom.

Optune behandlingen

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+