text icon

GLIOBLASTOM

Läs allmän information om glioblastom, hur det uppstår och olika behandlingsalternativ.

text icon

BEHANDLING

Läs allt om Optune, behandlingsförloppet och den aktuella forskningen.

text icon

LEVA MED OPTUNE

Få tips om hur du använder Optune och på ett optimalt sätt integrerar den i ditt vardagsliv.

text icon

VIDEOR

Läs intervjuer och titta på videor med patienter som berättar om sina erfarenheter.

OPTUNE-BEHANDLING VID GLIOBLASTOM

Optune är en icke-invasiv lokal behandling, som ges på ett riktat sätt till de cancerceller i hjärnan som håller på att dela sig. Läs mer om Optune-behandlingen och hur den fungerar.

LEVA MED OPTUNE

Optune är en bärbar behandling, så du kan vara lika rörlig som vanligt och själv bestämma över ditt vardagsliv. Läs vidare för att se hur du på ett optimalt sätt kan integrera Optune i din vardag.

LÄR DIG HANTERA OPTUNE-BEHANDLINGEN

LÄS MER OM DE OLIKA KOMPONENTERNA I OPTUNE-SYSTEMET.

  Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

  GO
  Thank you for subscribing
  button circle play Patientberättelser
  Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
  +