Optune

GLIOBLASTOM

Läs allmän information om glioblastom, hur det uppstår och olika behandlingsalternativ.

Vad är glioblastom?

BEHANDLING

Läs allt om Optune, behandlingsförloppet och den aktuella forskningen.

Optune-behandlingen

LEVA MED OPTUNE

Få tips om hur du använder Optune och på ett optimalt sätt integrerar den i ditt vardagsliv.

Optune med i vardagen

VIDEOR

Läs intervjuer och titta på videor med patienter som berättar om sina erfarenheter.

Patienternas berättelser

OPTUNE-BEHANDLING VID GLIOBLASTOM

Optune är en lokal behandling, som ges på ett riktat sätt mot de cancerceller i hjärnan som håller på att dela sig. Läs mer om behandling med Optune och hur den fungerar vid nydiagnostiserat glioblastom.

LEVA MED OPTUNE

Optune är en bärbar behandling, så du kan vara lika rörlig som vanligt och själv bestämma över ditt vardagsliv. Läs vidare för att se hur du på ett optimalt sätt kan integrera Optune i din vardag.

LÄR DIG HANTERA OPTUNE-BEHANDLINGEN

LÄS MER OM DE OLIKA KOMPONENTERNA I OPTUNE-SYSTEMET.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
button circle play Patientberättelser
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+