Optune

OPTUNE - EN BEHANDLING FÖR DIG MED NYDIAGNOSTISERAT GLIOM, WHO GRAD 4

GLIOM, WHO GRAD 4

Läs allmän information om gliom, WHO grad 4, hur det uppstår och olika behandlingsalternativ.

Vad är glioblastom?

BEHANDLING

Läs allt om Optune, behandlingsförloppet och den aktuella forskningen.

BEHANDLING MED OPTUNE

LEVA MED OPTUNE

Få tips om hur du använder Optune och på ett optimalt sätt integrerar den i ditt vardagsliv.

OPTUNE I VARDAGEN

VIDEOR

Läs intervjuer och titta på videor med patienter som berättar om sina erfarenheter.

Patienternas berättelser

OPTUNE - REKOMMENDERAT I DE SVENSKA NATIONELLA RIKTLINJERNA

Optune tillsammans med cytostatika, förlänger överlevnaden hos patienter med nydiagnostiserat gliom, WHO grad4. Optune rekommenderas i de svenska nationella riktlinjerna vid nydiagnostiserat gliom, WHO grad 4, innefattande glioblastom samt IDH muterade astrocytom grad 4.

LEVA MED OPTUNE

Optune är en bärbar behandling, så du kan vara lika aktiv som vanligt och själv bestämma över ditt vardagsliv.

LÄR DIG MER OM OPTUNE

INFORMATION OM OPTUNE OCH DE DELAR SOM BEHÖVS FÖR BEHANDLINGEN.

Sign up for our exclusive newsletter to get the latest update.

GO
Thank you for subscribing
button circle play Patientberättelser
Vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy. Du hittar ytterligare information i vårdataskydds- och cookiepolicy
+